Hlavička  

Dobrá praxe

Icon

Stáž v Domově sociálních služeb Slatiňany (DOZP, CHB, denní stacionář, odlehčovací služby)

Dne 6. 9. 2011 proběhla stáž zaměstnanců DOZP Stod v zařízení ve Slatiňanech (Pardubický kraj), které již realizovalo první etapu transformace, a část klientů již bydlí v nově vybudovaných domácnostech. Stáže se zúčastnilo 14 osob z řad středního managementu a pracovníků z přímé péče ze zařízení z DOZP Stod a regionální pracovník NC. Na začátku proběhlo seznámení se základními informacemi o poskytovaných sociálních službách v DSS Slatiňany, cílové skupině a průběhu poskytovaných sociálních služeb. Podrobněji byl řešen adaptační proces nových zaměstnanců a organizační struktura zaměstnanců po transformaci. Následovala prohlídka objektů, ve kterých je poskytována služba chráněného bydlení a pracovní uplatnění uživatelů DSS v chráněných dílnách.

Velmi pozitivně byla vnímána možnost pracovníků v přímé péči DOZP Stod promluvit si s pracovníky v přímé péči DSS Slatiňany o změnách, které přinese poskytování sociální služby v rodinných domech, způsobu financování domácností, provozních záležitostech a organizačních otázkách.

Zaměstnanci DOZP Stod tak měli možnost seznámit se s provozem sociální služby poskytované dle kritérií transformačního procesu.

Příběh pana Ivana, který byl nejdříve klientem DOZP Slatiňany a nyní žije samostatnější život, v domku ve Slatiňanech, v běžné zástavbě.

Chráněné byty Holýšov - příběh Bronislava V

Bronislav V. přišel do Domova pro osoby se zdravotním postižením Stod v roce 1986. Tehdy mu bylo 17 let. Přestěhoval se z nedalekého Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež ve Zbůchu a ocitl se tak ve společnosti dalších, téměř dvou set, pánů se zdravotním postižením. Vzhledem k jeho lehkému stupni postižení ho bylo možné posléze ubytovat na výcvikovém chráněném oddělení, kde se učil větší samostatnosti a sociální zdatnosti. Společnou domácnost s ním sdílel jeho blízký kamarád Béďa

Po několika letech získal potřebnou praxi a dříve ojedinělé činnosti se pro něho staly rutinou. Potřeba úplného osamostatnění se stávala čím dál intenzivnější. Využil proto příležitosti a při pravidelném průzkumu spokojenosti klientů v domově (formou dotazníků) uvedl, že by se se svým kamarádem rád přestěhoval do samostatného bytu. Vedení domova mu ochotně vyšlo vstříc a v rámci procesu transformace zajistilo pro oba samostatné bydlení v nedalekém městě Holýšov, které si sám vybral. Nadále však pracoval jako pomocná síla v kuchyni v domově ve Stodě. Vazby na komunitu ve Stodě tedy stále přetrvávaly.

Zpočátku převládalo nadšení z nově nabyté svobody, možnosti rozhodovat samostatně o svém volném čase, nového zařízení bytu. Brzy se však objevily i nepříjemnosti. Vazby na původní komunitu ve Stodě se brzy ukázaly vážnou komplikací celého přesunu. Na Bronislava čekalo v novém domově mnoho náročných a nezvyklých situací, avšak největším problém se ukázala být absence původní komunity – tedy kamarádů z domova ve Stodě. Stále s nimi udržoval kontakt v zaměstnání. O to hůře si pak zvykal v samostatném bydlení, i když za pomoci svého blízkého kamaráda. Každodenní dojíždění do zaměstnání, nákupy, vaření, rozlišování cenových relací, orientace v neznámém prostředí nového bydliště či předsudky místních obyvatel byly prvními překážkami v cestě za samostatným životem. S pomocí asistentky, která je třikrát v týdnu navštěvuje, byl nastartován adaptační proces na nové životní podmínky.

Po roce samostatného bydlení, s pomocí asistentky a také nového kamaráda, souseda z bytového domu, se mnoho změnilo. Našel si nové přátele, se svým kamarádem si rádi občas zajdou na večeři do místní restaurace, posedět do cukrárny nebo na procházku. Místní obyvatelé si zvykli a chápou oba dva jako součást komunity. Vzájemná setkání již nejsou nejistá a stresující, ale běžná a přátelská. Jejich sociální zdatnost se velmi zlepšila – jsou na nejlepší cestě ke svému cíli – osamostatnění. Individuální řešení každodenních problémů zvýšilo jejich komunikační dovednosti a schopnost fungovat jako jednotlivec ve všech oblastech běžného života. Nový způsob života dal panu Bronislavovi také možnost rozvoje jeho koníčků – sportu a zpěvu s hudební kapelou. Nyní je jasné, že svoboda znamená nejen práva, ale také povinnosti.

Od 1. 3. 2011 pracuje Bronislav jako pomocný pekař v sociálně terapeutické dílně (pekárně) v nově vybudovaném Sociálně terapeutickém centru DOZP Stod. Pro Bronislava to bude zcela nová zkušenost – nyní nebude pracovat „pouze“ jako pomocná síla, ale bude se účastnit celého pracovního procesu jako součást kolektivu.

Odpoutá se tak od své původní komunity v domově ve Stodě a posune svůj adaptační proces opět o nějakou část blíže ke svému cíli – úplnému osamostatnění.

         © 2010 - 2011      Seo servis

Novinky:
Listopad 2012

- vydání stavebních povolení, vč. nabytí právní moci

- předložení projektové dokumentace pro provedení stavby (nyní probíhá kontrola)

Prosinec 2012

- úprava projektové dokumentace pro provedení stavby

- příprava 3. Etapové monitorovací zprávy

Starší...