Hlavička  

IOP - úvod

Icon

Vítejte na stránkách www.dozpstod.eu, kde je prezentován projekt Transformace DOZP Stod (I. a II. etapa) podpořený z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu, oblast intervence 3.1, aktivita a) investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb.

Projekt obsahuje změnu Domova pro osoby se zdravotním postižením Stod v zařízení, které se zaměří na poskytování sociálních služeb v uživatelově přirozeném prostředí. Proces transformace spočívá v novém způsobu poskytování služeb - namísto jednoho centralizovaného zařízení budou moci klienti využívat nově vybudované domácnosti nebo chráněné byty v několika lokalitách v blízkosti města Stod, kde bude nadále sídlit management Domova pro osoby se zdravotním postižením Stod.

V případě kompletní proměny poskytování sociálních služeb budou všichni klienti přestěhováni do nových či zrekonstruovaných domácností ve vybraných lokalitách. Časová i administrativní náročnost celého procesu si vyžádala rozdělení procesu do několika etap. V rámci první etapy dojde k přestěhování 68 klientů.

Pro DOZP Stod, které zajišťuje své služby pro necelé dvě stovky klientů, a pro zaměstnance, je velmi obtížné reflektovat individuální potřeby každého klienta. Nadto je v DOZP Stod vysoký počet vícelůžkových pokojů a potřeba podpory každého klienta je různá. Tento stav má za následek neefektivní využití pracovních sil.

Realizací projektu dojde ke změně systému a organizace poskytování sociální péče. Ty je potřeba změnit ve vztahu k zohlednění individuálních potřeb klientů, resp. poskytování péče "v komunitě". DOZP Stod je potřeba transformovat tak, aby došlo ke změně způsobu poskytování péče a změně prostředí vedoucí k naplňování práv a potřeb uživatelů. To je možné prostřednictvím proměny původního velkokapacitního zařízení v malé skupinové či individuální domácnosti.

IOP EU MPSV
         © 2010 - 2011      Seo servis

Novinky:
Listopad 2012

- vydání stavebních povolení, vč. nabytí právní moci

- předložení projektové dokumentace pro provedení stavby (nyní probíhá kontrola)

Prosinec 2012

- úprava projektové dokumentace pro provedení stavby

- příprava 3. Etapové monitorovací zprávy

Starší...