Hlavička  

Novinky

Icon
Prosinec 2012

 • úprava projektové dokumentace pro provedení stavby
 • příprava 3. Etapové monitorovací zprávy

Listopad 2012

 • vydání stavebních povolení, vč. nabytí právní moci
 • předložení projektové dokumentace pro provedení stavby (nyní probíhá kontrola)

Říjen 2012

 • rozhodnutí o posunu termínu rekonstrukce bytu 3+1 v Holýšově (z prosince 2012 na leden 2013) z důvodu komplikací při přípravě veřejné zakázky
 • proplacení finančních prostředků 2. etapy (v rámci I. etapy)
 • Příprava veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace pro II. etapu

Září 2012

 • podání projektové žádosti pro II. etapu
 • probíhá stavební řízení pro lokality Stod, Nýřany a Dnešice

Srpen 2012

 • příprava projektové žádosti pro II. etapu
 • uzavření smlouvy na koordinátora BOZP
 • zydání stavebního povolení pro lokalitu Holýšov, u ostatních lokalit stále probíhá stavební řízení
 • Zpracování dokumentace pro provedení stavby pro rekonstrukci bytu 3+1 v Holýšově

Červenec 2012

 • zahájení 3. etapy projektu
 • podání 2. etapové monitorovací zprávy a žádosti o platbu
 • schválení Oznámení o změně č. 10 (přesuny finančních prostředků mezi etapami)
 • kontrola dokumentace k veřejné zakázce na technický dozor stavebníka
 • zahájení stavebního řízení pro všechny lokality
 • vyhlášení veřejné zakázky na koordinátora BOZP
 • příprava projektové žádosti pro II. etapu

Červen 2012

 • realizace veřejné zakázky na technický dozor stavebníka
 • ukončení 2.etapy projektu
 • dokončení dokumentace pro stavební povolení
 • příprava dokumentace pro provedení stavby na byt 3+1
 • instalace fólie v rámci povinné publicity do bytu 3+1 v Holýšově

Květen 2012

Duben 2012

 • proplacení nákladů finančních prostředků 1. etapy
 • příprava a vyhlášení veřejné zakázky na technický dozor stavebníka
 • zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci bytu 3+1 v Holýšově

Březen 2012

Leden 2012

 • vypořádání připomínek k 1. etapové monitorovací zprávě a žádosti o platbu za 1. etapu projektu
 • příprava výběrových řízení na koordinátora BOZP a technický dozor investora
 • výběr lokalit vhodných pro 2. etapu (2. projekt)
 • realizace výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení, dokumentaci pro provedení stavby a výkon autorského dozoru

Prosinec 2011

 • vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na vybrané aktivity (projektová dokumentace, projektoví manažeři, nákup dvou bytů v Holýšově)
 • podání 1. etapové monitorovací zprávy a žádosti o platbu za 1. etapu projektu
 • nákup zbývajících pozemků a nemovitostí
 • příprava výběrových řízení na koordinátora BOZP a technický dozor investora
 • vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení, dokumentaci pro provedení stavby a výkon autorského dozoru

Listopad 2011

Říjen 2011

 • pokračuje výběr lokalit vhodných pro realizaci 2. etapy projektu transformace
 • připravuje se 1. etapová monitorovací zpráva a žádost o platbu
 • probíhá příprava výběrových řízení na zhotovitele výstupů povinné publicity a koordinátora BOZP

Září 2011

 • úspěšně ukončena ex-ante kontrola projektu
 • dne 29. 9. 2011 proběhne zasedání výběrové komise, která schválí projekt k podpoře z IOP, následně bude vydán Registrační list akce
 • dne 30. 9. 2011 bude ukončena první etapa projektu (v rámci I. etapy) - v rámci 1. etapové monitorovací zprávy a Žádosti o platbu budou nárokovány výdaje na služby projektování, projektové manažery a nákup bytů v Holýšově
 • vydání územního rozhodnutí pro lokalitu Holýšov a Dnešice do konce září 2011
 • zaměstnanci DOZP Stod absolvovali Stáž v Domově sociálních služeb Slatiňany (více viz Dobrá praxe)
 • probíhá výběr lokalit vhodných pro realizaci 2. etapy projektu transformace

Srpen 2011

 • spuštění webových stránek projektu Transformace DOZP Stod – I. etapa
 • příprava zadávací dokumentace pro dodavatele projektových prací (vyšší stupeň proj. dokumentace)

         © 2010 - 2011      Seo servis

Novinky:
Listopad 2012

- vydání stavebních povolení, vč. nabytí právní moci

- předložení projektové dokumentace pro provedení stavby (nyní probíhá kontrola)

Prosinec 2012

- úprava projektové dokumentace pro provedení stavby

- příprava 3. Etapové monitorovací zprávy

Starší...