Hlavička  

Spolupráce

Icon

Pokud byste rádi Domov pro osoby se zdravotním postižením ve Stodě podpořili, nabízíme vám níže uvedené možnosti (způsoby). Pokud byste rádi navázali spolupráci dalším, jiným způsobem, prosím kontaktujte nás.

Možnosti podpory DOZP Stod:
 • koupě výrobků klientů DOZP Stod ( obrázky, keramické předměty, svíčky, atd.)
 • sponzorské dary:
  • pořádání kulturních akcí (příspěvek na pokrytí nákladů akce Šestý den nebo tanečních zábav, např. poplatek za hudební doprovod)
  • sportovní vyžití (vodácký kurz, sportovní hry)
  • pobyty (rekreační pobyty, např. v Březí na Šumavě)
 • propagace v médiích (tisk, rozhlas, TV)
 • dobrovolnické práce v DOZP Stod (kontaktní osoba: Mgr. Radek Rosenberger, 377 183 361)
 • návštěva pekárny a cukrárny v Sociálně terapeutickém centru DOZP Stod
 • poskytnutí vhodných prostor nebo vybavení pro sportovní a společenské akce klientů DOZP Stod
 • osobní sponzoring – přímá podpora konkrétní osoby (uživatele), možnost osobního setkávání
         © 2010 - 2011      Seo servis

Novinky:
Listopad 2012

- vydání stavebních povolení, vč. nabytí právní moci

- předložení projektové dokumentace pro provedení stavby (nyní probíhá kontrola)

Prosinec 2012

- úprava projektové dokumentace pro provedení stavby

- příprava 3. Etapové monitorovací zprávy

Starší...